سنگ لایم استون مرودشت شیراز، بوش همر، سندپلاست

سنگ لایم استون مرودشت شیراز، بوش همر، سندپلاست

سنگ لایم استون مرودشت شیراز، بوش همر، سندپلاست

سنگ لایم استون سفید مرودشت به علت ارزان قیمت بودن و همچنین یکدست بودن این سنگ نسبت به سایر سنگ های سفید رنگ از فروش و استقبال بالایی برخوردار است
Borna stone factory