سنگ لایم استون مرودشت شیراز،بوشهمر چرمی

اگر بدنبال بافتی جدید بر روی سطح سنگ میباشید، بهترین گزینه فرآوری بوشهمر چرمی میباشد، در این فرآوری سطح سنگ علارقم داشتن پستی و بلندی کنترل شده، دارای نرمی خاصی می باشد
سنگ لایم استون مرودشت شیراز،بوشهمر چرمی

سنگ لایم استون مرودشت شیراز،بوشهمر چرمی

سنگ لایم استون مرودشت شیراز،بوشهمر چرمی
Code : 36

اگر بدنبال بافتی جدید بر روی سطح سنگ میباشید، بهترین گزینه فرآوری بوشهمر چرمی میباشد، در این فرآوری سطح سنگ علارقم داشتن پستی و بلندی کنترل شده، دارای نرمی خاصی می باشد

آنچه که به طور معمول از سنگ چرمی دیده ایم سوراخ یا خط هایی بر روی سطح سنگ میباشد که روی آن نرم شده است، اما در روش جدید چرمی که بوشهمر چرمی نامیده میشود ابتدا سطح سنگ را به وسیله دستگاه بوشهمر یا سندپلاست پرداخت میکنند و سپس با فرمولی خاص سطح نهایی سنگ را چرمی میکنند که خروجی نهایی سنگ، سنگ بوشهمر چرمی می باشد.

تفاوت روش جدید بوشهمر چرمی با سنگهای چرمی قدیمی در این است که: در این روش خط های ناهمگون و نامرتب که به وسیله فرچه برس سیمی ایجاد می شد از بین رفته و بجای آن از فرآوری بوشهمر سندپلاست استفاده میشود که پستی و بلندی کنترل شده و تقریبا منظم تری را بر روی سطح سنگ ایجاد میکند، در انتها نیز سطح نرم و زیبایی بر روی سنگ نمایان است

یکی از بهترین سنگ ها جهت فرآوری بوشهمر چرمی سنگ لایم استون مرودشت میباشد، به علت سفید بودن، ارزان بودن و همچنین ایجاد بافت بوشهمر چرمی بر روی سنگ لایم استون مرودشت، این سنگ بسیار پر استقبال است


.:: Further Information

Related Products
Borna stone factory