بارگیری سنگ لایم استون مرودشت صادراتی

بارگیری سنگ لایم استون مرودشت صادراتی

بارگیری سنگ لایم استون مرودشت صادراتی

بارگیری سنگ لایم استون مرودشت شیراز با کیفیت صادراتی جهت صادرات به کشور های حوزه خلیج فارس با فرآوری بوشهمر سندپلاست

تولید انبوه سنگ لایم استون مرودشت شیراز با فرآوری های: سنگ لایم استون مرودشت شیراز سابیده صیقلی، سنگ لایم استون مرودشت شیراز تیشه ای، سنگ لایم استون مرودشت شیراز بوشهمر، سنگ لایم استون مرودشت شیراز سندپلاست، سنگ لایم استون مرودشت شیراز ساب صفر، سنگ لایم استون مرودشت شیراز هند،

شایان ذکر است که این کارخانه توانایی تولید سنگ های لایم استون مرودشت شیراز و سنگ مرمریت گندمک شیراز مورد نیاز مشتریان در تمامی ابعاد و ضخامت های قابل تولید و مورد نیاز و استاندارد تمامی کشورهای جهان را داراست

Borna stone factory