بارگیری صادراتی سنگ مرمریت گندمک

بارگیری صادراتی سنگ مرمریت گندمک

بارگیری صادراتی سنگ مرمریت گندمک

فرآوری تخصصی و انبوه سنگ گندمک با کیفیت صادرات از نظر ضخامت، ابعاد و نوع پرداخت تیشه، صیقل و بوشهمر سندپلاست بر روی سنگ مرمریت گندمک سندپلاست، سنگ مرمریت گندمک تیشه ای، سنگ مرمریت گندمک بادبر،سنگ مرمریت گندمک بوشهمر، سنگ مرمریت گندمک سابیده صیقل و همچنین سنگ لایم استون سفید مرودشت شیراز تیشه ای

با افتخار میگوییم سابقه فرآوری و تامین سنگ مرمریت گندمک پروژه های عظیم ملی و بین المللی سابقه کار درخشان ما در فرآوری سنگ مرمریت گندمک شیراز با فرآوری تیشه، بوشهمر، سندپلاست، ساب صیقل و بادبر است

 

Borna stone factory