فیلم روش فرآوری تیشه بر روی سنگ

فیلم روش فرآوری تیشه بر روی سنگ

فیلم روش فرآوری تیشه بر روی سنگ

روش فرآوری تیشه بر روی سنگ ساختمانی توسط دستگاه تیشه.

در قدیم روش تیشه زنی بر روی سنگ به صورت دستی بود، بدین گونه که سطح سنگ را به وسیله چکش تیشه ، تیشه کاری میکردند اما با گذشت زمان و نیاز به تولید انبوه سنگ های تیشه ای بر روی سنگ های مرمریت به ویژه سنگ گندمک تیشه ای و همچنین سنگ مرمریت طوسی ارسنجان تیشه ای و نیز سنگ لایم استون مرودشت شیراز تیشه ای از دستگاه های اتوماتیک تیشه ای استفاده شد که سبب شد تا تولید سنگ تیشه ای را نسبت به قبل بسیار بیشتر و گل تیشه را یکنواخت تر بوجود آورد که در فیلم روش فرآوری سنگ گندمک تیشه ای مشخص است

Borna stone factory