صادرات سنگ گندمک

بسیار خرسندیم که توانستیم با افزایش کیفیت سنگ گندمک تولیدی کارخانه علاوه بر بازارهای داخلی جهت صادرات نیز تولید کنیم

صادرات سنگ گندمک

صادرات سنگ گندمک

بسیار خرسندیم که توانستیم با افزایش کیفیت سنگ گندمک تولیدی کارخانه علاوه بر بازارهای داخلی جهت صادرات نیز تولید کنیم،

صد البته افزایش کیفیت تولید سنگهای ساختمانی در این کارخانه نظیر: سنگ گندمک تیشه ای، سنگ گندمک سابیده صیقلی، سنگ گندمک سندپلاست، سنگ گندمک بوش همر، سنگ گندمک بادبر در بازارهای خارجی بسیار پر اهمیت است، از همین رو کارخانه سنگبری پنج تن به منظور افزایش صادرات سنگ گندمک تولیدی، دستگاه های کارخانه را نو سازی و یا بهینه سازی نمود. 

این کارخانه با راه اندازی دومین خط تولید در سه شیفت کاری توان تولید سنگ مرمریت گندمک خود را علاوه بر فروش با کیفیت داخلی، جهت فروش صادراتی نیز چند برابر کرد.

شادمانی ما پس از نوسازی و بهینه سازی خطوط تولید زمانی به ثمر نشست که تجار سختگیر عرب با رضایت کامل سنگ گندمک تیشه ای و سنگ گندمک بوشهمر سندپلاست را بارگیری میکردند، زیبایی کار زمانی بیشتر شد که پس از تحویل سنگ گندمک در محل پروژه و بازدید و رضایت مهندسان عالی رتبه شرکت خریدار از سنگ گندمک شیراز تولیدی کارخانه سنگبری پنج تن، جهت نه پروژه دیگر نیز سفارش خرید سنگ مرمریت گندمک تیشه ای، و سنگ مرمریت گندمک بوشهمر، سنگ مرمریت گندمک سندپلاست اعلام شد.

صادرات سنگ گندمک
Borna stone factory