سنگ روف گاردن یا بام سبز

به طور معمول آنچه که جهت کف پوش بام سبز، بویژه با مصالح سنگ دارای اهمیت است بشرح زیر است:

سنگ روف گاردن یا بام سبز

سنگ روف گاردن یا بام سبز

مقاومت: همانطور که مشخص است سنگ یکی از مسطحکمترین مصالح جهت کف پوش بام سبز، تراس سبز و روف گاردن است

سطح سنگ: سنگ با فرآوریهایی مختلفی همچون: ساب صیقل، تیشه ای، بوشهمر، چرمی، بوشهمر چرمی، ساب صفر قابل پرداخت است. از آنجا که عدم لغزندگی، داشتن بافت دارای اهمیت است، بنابر این از فرآوریهای فوق سنگ تیشه ای، بوشهمر سندپلاست و همچنین فرآوری جدید بوشهمر چرمی بر روی سطح سنگ پیشنهاد میگردد

رنگ گرم و جذاب: از بین فرآوریهای مناسب فوق، سنگ هایی که قابلیت تیشه، بوشهمر سندپلاست و همچنین بوشهمر چرمی می باشند، سنگ مرمریت گندمک، سنگ مرمریت طوسی ارسنجان و سنگ لایم استون سفید مرودشت میباشند.

رنگ گرم: آنچه که بطور معمول در طراحی بام سبز، تراس سبز و روف گاردن رایج است، استفاده از متریال های با رنگ گرم و گیراست

قیمت مصالح (سنگ ساختمانی) قبل از ورود به مبحث قیمت سنگ ساختمانی شایان ذکر است که از سنگ های بی کیفیت ارزان قیمت فاکتور گرفته شده است. در دسته سنگ های با کیفیت قیمت مناسب که تمامی شرایط مطلوب فوق جهت روف گاردن یا تراس سبز را دارا باشند، سنگ مرمریت گندمک میباشد

به پشتوانه سابقه درخشان سنگ مرمریت گندمک شیراز در بسیاری از پروژه های لوکس روفگاردن در مناطق شمالی تهران نظیر لواسان میتوان سنگ مرمریت گندمک با قرآوری های سنگ گندمک تیشه ای، سنگ گندمک بوشهمر، سنگ گندمک سندپلاست و سنگ گندمک چرمی را از بهترین موارد استفاده مصالح مناسب جهت تراس سبز و بام سبز نام برد

سنگ گندمک در بام سبز

 

سنگ گندمک در  بام سبز تراس سبز

 

سنگ گندمک در  بام سبز تراس سبز

سنگ روف گاردن یا بام سبز
Borna stone factory