مقاومت و تحمل فشار سنگ مرمریت گندمک

در مورد مقاومت سنگ مرمریت گندمک شیراز هیج سخنی بهتر از مشاهده آزمایش عملی و عکس پروژه های اجراء شده که در ادامه آمده است، نیست ...

مقاومت و تحمل فشار سنگ مرمریت گندمک

مقاومت و تحمل فشار سنگ مرمریت گندمک

در مورد مقاومت سنگ مرمریت گندمک شیراز هیج سخنی بهتر از مشاهده آزمایش عملی و عکس پروژه های اجراء شده نیست

همانطور که در عکس مشخص است، به منظور ایجاد کف کاذب سنگی، بر روی سنگ مرمریت گندمک با ابعاد 60*60 با ضخامت 3 سانتی متر وزن 300 کیلوگرم و بر روی سنگ مرمریت گندمک با ابعاد 120*60 با ضخامت 4 سانتی متر 500 کیلوگرم کیسه سیمان بارگذاری شده است.

جهت استفاده از سنگ گنمک مرمریت شیراز به عنوان کف کاذب از سه روش فرآوری به صورت: سنگ گندمک سابیده، سنگ گندمک صیقلی / سنگ گندمک سندپلاست، سنگ گندمک سندبلاست، سنگ گندمک بوشهمر، سنگ گندمک بوش همر / سنگ گندمک تیشه، سنگ گندمک تیشه ای می توان استفاده کرد

یکی از مزایای تولید سنگ مرمریت گندمک و سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان در کارخانه سنگبربی پنج تن، تولید سنگ در تمامی ضخامت های مورد تقاضای مشتری که امکان تولید داشته باشد هست.

سنگ گندمک, سنگ مرمریت گندمک, سنگ شیراز, سنگ گندمک شیراز, سنگ گندمک تیشه ای, سنگ گندمک تیشه, سنگ گندمک بوش همر, سنگ گندمک بوشهمر, سنگ گندمک سابیده, سنگ گندمک صیقل, سنگ گندمک بادبر

سنگ گندمک, سنگ مرمریت گندمک, سنگ شیراز, سنگ گندمک شیراز, سنگ گندمک تیشه ای, سنگ گندمک تیشه, سنگ گندمک بوش همر, سنگ گندمک بوشهمر, سنگ گندمک سابیده, سنگ گندمک صیقل, سنگ گندمک بادبر

سنگ گندمک, سنگ مرمریت گندمک, سنگ شیراز, سنگ گندمک شیراز, سنگ گندمک تیشه ای, سنگ گندمک تیشه, سنگ گندمک بوش همر, سنگ گندمک بوشهمر, سنگ گندمک سابیده, سنگ گندمک صیقل, سنگ گندمک بادبر

جهت مشاهده ی سایر عکس های کف کاذب سنگی، با سنگ مرمریت گندمک اینجا کلیک فرمایید

مقاومت و تحمل فشار سنگ مرمریت گندمک
Five Tan Stone Factory