دوام و سازگاری سنگ گندمک با آب

همجواری سنگ گندمک با آب سابقه ای دیرینه دارد و علاوه بر آن در پروژه های مدرن نیز از سنگ مرمریت گندمک شیراز در آب پارک ها و آبنما ها همچنان استفاده میکنند

دوام و سازگاری سنگ گندمک با آب

دوام و سازگاری سنگ گندمک با آب

دوام وسازگاری سنگ مرمریت گندمک شیراز با آب

جهت برسی و نشان دادن دوام و سازگاری سنگ مرمریت گندمک هیجچ راهی مناسب تر از تجربه و آزمایش عملی نیست، منظور از این سخن بررسی نمونه های موردی استفاده شده از سنگ مرمریت گندمک در محیط های مجاور با آب از دیر باز همچون: حوض های سنگی ساخته شده از سنگ گندمک در باغهای ارم، دلگشا و...، مسجد وکیل شیراز و در پروژه های مدرن در پارک آب و آتش در قسمت آبنما و بازی با آب نمونه های از کارایی و دوام سنگ مرمریت گندمک شیراز هستند. از تمامی فرآوری های سنگ مرمریت گندمک شیراز همچون: سنگ گندمک تیشه ای، سنگ گندمک سابیده صیقلی، سنگ مرمریت گندمک سندپلاست بوشهمر یا همان سندبلاست و سنگ مرمریت گندمک بادبر جهت استفاده در محیط های تر میتوان استفاده کرد.

از مهمترین مزیت های سنگ گندمک شیراز جهت استفاده در محیط های تر استفاده از فراوری تیشه ای و فرآوری سندپلاست یا همان بوشهمر یا همان سندبلاست است، زیرا سنگ گندمک این قابلیت را دارد که با انجام فرآوری های ذکر شده لغزندگی سطح تر را به حداقل رساند.

سنگ مرمریت گندمک در باغ ارم شیراز

استفاده از سنگ گندمک تیشه ای در آب نمای پارک آب و آتش

 

 

دوام و سازگاری سنگ گندمک با آب
Borna stone factory