تاریخچه سنگ تیشه ای

تاریخچه سنگ تیشه ای و استفاده از گذشته تا حال در پروژه های مدرن و ویلایی

تاریخچه سنگ تیشه ای

تاریخچه سنگ تیشه ای

تاریخچه سنگ تیشه ای

دردوران کهن بنا به عدم وجود دستگاه های برش سنگ، سنگ را از دل کوه کنده کاری و یک سمت آن که در نما قرار میگرفت را با تیشه وچکش  تخت و به جهت پرداخت روی آن را تیشه ای میکردند، اما با گذر زمان و تکامل دستگاه های فرآوری سنگ، ابتدا روی آن را به صورت تخت برش میدادند و با دسته ی تیشه به صورت عمدی سطح سنگ تخت و صاف را تیشه ای میکرند، با اینکه سنگ های تولید شده با دستگاه های سنگبری تخت و مسطح تولید میشد اما به دلیل اینکه بافت ایجاد شده از تیشه زیبا و کارایی خود را همچنان داشت. در طی زمان از تکنولوژی دستی گذشته تا تکتولوژی دستگاه های تیشه زن اتوماتیک حال، همچنان ماهیت خود را حفظ کرده اما با یک تفاوت بزرگ در نگرش: اینکه عمده استفاده سنگ تیشه ای، در پروژه های مدرن و بویژه ویلایی است.

شایان ذکر است که سنگ های مرمریت گندمک تیشه ای و سنگ طوسی پرطاووسی ارسنجان تیشه ای و سنگ لایم استون سفید مرودشت شیراز تیشه ای، از پر استقبال ترین سنگ های تیشه ای هستند. البته استفاده از سنگ مرمریت گندمک تیشه ای از دیرباز مرسوم بوده اما پس از آن سنگ مرمریت طوسی ارسنجان تیشه ای و همچنین سنگ لایم استون مرودشت شیراز تیشه ای مصرف دارند. به جرات میتوان سنگ مرمریت گندمک تیشه ای را مناسبترین سنگ جهت تیشه خوری بیان نمود.

تاریخچه سنگ تیشه ای
Borna stone factory