سنگ گندمک صادراتی

تولید سنگ مرمریت گندمک با کیفیت صادراتی

سنگ گندمک صادراتی

سنگ گندمک صادراتی

سنگ گندمک, سنگ مرمریت گندمک, سنگ شیراز, سنگ گندمک شیراز, سنگ گندمک تیشه ای, سنگ گندمک تیشه, سنگ گندمک بوش همر, سنگ گندمک بوشهمر, سنگ گندمک سابیده, سنگ گندمک صیقل, سنگ گندمک بادبربا تکیه بر  توان تولید با کیفیت سنگ های داخلی و صادراتی در کارخانه سنگبری پنج تن با افتخاربر روی پالت های سنگ صادراتی مینویسیم "ساخت ایران"

توانایی این کارخانه در تولید سنگ مرمریت گندمک چنان است که از کوچکترین تا بزرگترین پروژه های ملی و بین المللی را توانایی تامین سنگ گندمک با تمامی فرآوری های: سنگ گندمک بادبر، سنگ گندمک ساب صیقل، سنگ گندمک تیشه ای و سنگ گندمک سندپلاست بوشهمر داراست.

سنگ گندمک صادراتی
Borna stone factory