سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان صیقلی , سابیده

سنگ مرمریت طوسی پر طاووسی ارسنجان
سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان صیقلی , سابیده

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان صیقلی , سابیده

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان صیقلی , سابیده
Code : 21

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان جهت مصارف فرشی, نما , پله , محوطه و... در ابعاد طولی , حکمی ,ضخیم بری , با صیقل پذیری مطلوب


.:: Further Information

Borna stone factory