مناسبترین سنگ جهت بام سبز؟

مناسبترین سنگ ساختمانی جهت بام سبز کدام است؟

سنگ مرمریت، سنگ تراورتن، سنگ گرانیت، سنگ لایم استون؟

سنگ با فرآوری تیشه ای، سنگ بوشهمر، سنگ سندپلاست، سنگ ساب صفر، سنگ صیقلی؟

مناسبترین سنگ جهت بام سبز؟

مناسبترین سنگ جهت بام سبز؟

مناسبترین سنگ جهت بام سبز چیست؟

جهت اجرای سنگ فرش پشت بام فاکتورهایی نظیر:

. عدم لغزندگی

وزن مخصوص پایین. 

. جذب آب پایین

تردی سنگ.

. مقاومت فرسایشی بالا

. دوام زیاد

مقاومت برودتی. 

. قیمت سنگ

. رنگ سنگ

بسیار پر اهمیت می باشد.

در اینجا دسته بندی جنس سنگ ها را با سنگ مورد نیاز جهت بام سبز یا همان روف گاردن بررسی خواهیم کرد:

سنگ تراورتن: به علت وجود تخلخل ( حتی پس از از بتونه شدن هم جهت فرش کف مناسب نمیباشد)

سنگ گرانیت: با اینکه مقاومت فرسایشی و فشاری بالایی دارد اما وزن مخصوص بالایی دارد

سنگ مرمریت: بدون تخلخل و با وزن مخصوص متناسب

سنگ لایم استون: جذب آب بالا

 

پر مصرف ترین سنگ ها جهت سنگ فرش بام سبز یا همان روف گاردن:

 با توجه به موارد ذکر شده فوق سنگ مرمریت گندمک شیراز تیشه ای، سنگ مرمریت گندمک شیراز سندپلاست ( سنگ مرمریت گندمک شیراز بوشهمر، بوش همر)، سنگ مرمریت طوسی ارسنجان تیشه ای، سنگ مرمریت طوسی ارسنجان سندپلاست (سنگ مرمریت طوسی ارسنجان بوشهمر، بوش همر)، سنگ لایم استون مرودشت تیشه ای، سنگ لایم استون(سنگ لایم استون مرودشت بوشهمر، بوش همر) جزء سنگ های بسیار پرفروش و پرکاربرد جهت سنگ فرش بام می باشند

مناسبترین سنگ جهت بام سبز؟
Borna stone factory