چرا به ما اعتماد کنید...؟

چرا به ما اعتماد کنید...؟

ارائه مجوزهای معتبر از سازمان صنعت معدن تجارت

استعلام از اتحادیه و انجمن مدیران کارخانه های سنگبری استان فارس

سابقه طی چهار دهه تولید تخصصی سنگ مرمریت گندمک و طوسی پرطاووسی ارسنجان

رزومه کاری بسیار درخشان با پروژه های متعدد و بزرگ

متنوع ترین روش های فرآوری سنگ گندمک، تیشه، سندبلاست، بوش همر، بادبر، مالون، صیقل

سرعت بالا در تولید سنگ مرمریت گندمک و سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان

هزینه تولید کمتر و قیمت فروش پایین تر

ارائه کیفیت بسیار مناسب متناسب با نیاز خریداران

احترام به حقوق مصرف کننده

ارائه خدمات مشاوره و طراحی رایگان

ارائه تصاویر دسته سنگ زمان خرید و بارگیری سنگ

دسترسی بسیار سریع به خرید سنگ

سبد فروش سنگ مطابق با امکانات و سلیقه مشتری

احترام به دیدگاه مشتری

تولید در تمامی ابعاد و ضخامت های درخواستی قابل تولید سنگ

ارائه CRM

چرا به ما اعتماد کنید...؟

چرا به ما اعتماد کنید...؟

چرا به ما اعتماد کنید...؟

ارائه مجوزهای معتبر از سازمان صنعت معدن تجارت جهت مشاهده مجوز ها اینجا کلیک نمایید

استعلام از اتحادیه و انجمن مدیران کارخانه های سنگبری استان فارس

رزومه کاری بسیار درخشان با پروژه های متعدد و بزرگ جهت مشاهده رزومه کاری اینجا کلیک نمایید

سابقه طی چهار دهه تولید تخصصی سنگ مرمریت گندمک شیراز و طوسی پرطاووسی ارسنجان

متنوع ترین روش های فرآوری سنگ گندمک شیراز به صورت: تیشه، سندبلاست، بوش همر، بادبر، مالون، صیقل

سرعت بالا در تولید سنگ مرمریت گندمک و سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان

هزینه تولید کمتر و قیمت فروش پایین تر

ارائه کیفیت بسیار مناسب متناسب با نیاز خریداران

احترام به حقوق مصرف کننده

ارائه خدمات مشاوره و طراحی رایگان

ارائه تصاویر دسته سنگ زمان خرید و بارگیری سنگ

دسترسی بسیار سریع به خرید سنگ

سبد فروش سنگ مطابق با امکانات و سلیقه مشتری

احترام به دیدگاه مشتری

تولید در تمامی ابعاد و ضخامت های درخواستی قابل تولید سنگ

ارائه CRM

چرا به ما اعتماد کنید...؟
چرا به ما اعتماد کنید...؟

چرا به ما اعتماد کنید...؟

ارائه مجوزهای معتبر از سازمان صنعت معدن تجارت

استعلام از اتحادیه و انجمن مدیران کارخانه های سنگبری استان فارس

سابقه طی چهار دهه تولید تخصصی سنگ مرمریت گندمک و طوسی پرطاووسی ارسنجان

رزومه کاری بسیار درخشان با پروژه های متعدد و بزرگ

متنوع ترین روش های فرآوری سنگ گندمک، تیشه، سندبلاست، بوش همر، بادبر، مالون، صیقل

سرعت بالا در تولید سنگ مرمریت گندمک و سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان

هزینه تولید کمتر و قیمت فروش پایین تر

ارائه کیفیت بسیار مناسب متناسب با نیاز خریداران

احترام به حقوق مصرف کننده

ارائه خدمات مشاوره و طراحی رایگان

ارائه تصاویر دسته سنگ زمان خرید و بارگیری سنگ

دسترسی بسیار سریع به خرید سنگ

سبد فروش سنگ مطابق با امکانات و سلیقه مشتری

احترام به دیدگاه مشتری

تولید در تمامی ابعاد و ضخامت های درخواستی قابل تولید سنگ

ارائه CRM

سنگ، مرمریت، گندمک، تیشه، بوش همر، بوشهمر، سندبلاست، سندپلاست، صیقل، صیقلی، گندمی، تیشه ای

Five Tan Stone Factory