سنگ لایم استون مرودشت شیراز، ساب صفر، هند

سنگ لایم استون مرودشت شیراز، ساب صفر، هند

سنگ لایم استون مرودشت شیراز، ساب صفر، هند

سنگ لایم استون سفید مرودشت به علت ارزان قیمت بودن و همچنین یکدست بودن این سنگ نسبت به سایر سنگ های سفید رنگ از فروش و استقبال بالایی برخوردار است
Five Tan Stone Factory