سنگ لب استخری

مهمترین آیتم های انتخاب سنگ پیرامون استخر را در این پست ببینید

سنگ لب استخری

سنگ لب استخری

جهت انتخاب سنگی مناسب لب و اطراف استخرمواردی چون:

استحکام

عدم لغزندگی

زیبایی

کاربردی بودن

قابلیت ضخیم بری

قابلیت تولید عرض 60

عدم تخلخل وخلل و فرج

عدم پوکی سنگ

اهمیت بسیار دارد.

سنگ مرمیت به علت داشتن شرایط فوق و همچنین، تیشه پذیری و سندپللاست بوشهمرپذیری مطلوب می باشد.

مناسبترین سنگ جهت استفاده در لب استخر و محیط پیرامون آن سنگ مرمریت گندمک و سنگ مرمریت طوسی ارسنجان می باشد.

این سنگ هابا فرآوری های فوق به نام های:

، سنگ گندمک تیشه، سنگ گندمک تیشه ای

سنگ گندمک سندبلاست، سنگ گندمک سندپلاست، سنگ گندمک بوش همر، سنگ گندمک بوشهمر

سنگ طوسی ارسنجان تیشه، سنگ طوسی ارسنجان تیشه ای

سنگ طوسی ارسنجان سندبلاست، سنگ طوسی ارسنجان سندپلاست، سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر، سنگ طوسی ارسنجان بوش همر

خوانده می شوند.

 

سنگ لب استخری، سنگ استخری، سنگ تیشه ای، سنگ تیشه، سنگ سندپلاست، سنگ سندبلاست، سنگ بوش همر، سنگ بوشهمر

 

سنگ استخری، سنگ لب استخری، سنگ تیشه، سنگ تیشه ای، سنگ سندبلاست، سنگ سندپلاست

 

سنگ استخری، سنگ لب استخر، سنگ تیشه، سنگ تیشه ای، سنگ سندپلاست، سنگ سندبلاست،سنگ بوشهمر، سنگ بوش همر

 

سنگ لب استخری، سنگ استخری، سنگ تیشه ای، سنگ تیشه، سنگ سندپلاست، سنگ بوشهمر، سنگ بندبلاست

 

سنگ استخری، سنگ لب استخر، سنگ تیشه ای، سنگ تیشه، سنگ بوشهمر، سنگ سندپلاست، سنگ دور استخر

 

سنگ استخری، سنگ لب استخر، سنگ تیشه ای، سنگ تیشه، سنگ بوشهمر، سنگ سندپلاست، سنگ دور استخر

 

سنگ استخری، سنگ لب استخر، سنگ تیشه ای، سنگ تیشه، سنگ بوشهمر، سنگ سندپلاست، سنگ دور استخر

 

سنگ استخری، سنگ لب استخر، سنگ تیشه ای، سنگ تیشه، سنگ بوشهمر، سنگ سندپلاست، سنگ دور استخر

 

سنگ استخری، سنگ لب استخر، سنگ تیشه ای، سنگ تیشه، سنگ بوشهمر، سنگ سندپلاست، سنگ دور استخر

 

سنگ استخری، سنگ لب استخر، سنگ تیشه ای، سنگ تیشه، سنگ بوشهمر، سنگ سندپلاست، سنگ دور استخر

سنگ لب استخری
Five Tan Stone Factory