سنگ لایم استون مرودشت شیراز، تیشه

سنگ لایم استون مرودشت شیراز، تیشه

سنگ لایم استون مرودشت شیراز، تیشه

سنگ لایم استون سفید مرودشت به علت ارزان قیمت بودن و همچنین یکدست بودن این سنگ نسبت به سایر سنگ های سفید رنگ از فروش و استقبال بالایی برخوردار است
Five Tan Stone Factory