سنگ مرمریت گندمک چرمی

تا قبل ایجاد فرآوری چرمی بر روی سنگ مرمریت به علت فشردگی این سنگ وجود نداشته، اما برای اویلین بار سنگ مرمریت چرمی بر روی سنگ مرمریت گندمک شیراز توسط کارخانه سنگبری پنج تن تولید گردید
سنگ مرمریت گندمک چرمی

سنگ مرمریت گندمک چرمی

سنگ مرمریت گندمک چرمی
Code : 1036

اگر بدنبال بافت جدیدی بر روی سطح سنگ مرمریت جهت استفاده در نما و یا سنگ فرش هستید، بهترین پیشنهاد سنگ مرمریت گندمک چرمی میباشد.

 

از خواص سنگ مرمریت گندمک چرمی این است که بر خلاف دیگر سنگ های چرمی دارای سوراخ و خلل و فرج این سنگ بدون سوراخ است


.:: Further Information

Related Products
Five Tan Stone Factory