Contact Us

Contact Us

Contact Us

مدیر عامل ::      حاج محمد برنائی  09171178417

 مدیر فنی و طراحی معماری ::  مهندس امیر برنائی  09174131482

مشاوره ، طراحی معماری ، استعلام قیمت و فروش


ایمیل : info@bornastone.com
آدرس: شیراز - پل فسا - کیلومتر یک جاده فسا – سمت چپ بر روی جاده – کارخانه سنگبری پنج تن

      

 
 
 
 
Five Tan Stone Factory