تولید تخصصی سنگ در ابعاد 120*60

تولید تخصصی و انبوه سنگ در ابعاد 120*60 و سایر ابعاد با ضخامت های متنوع مورد نیاز شما

تولید تخصصی سنگ در ابعاد 120*60

تولید تخصصی سنگ در ابعاد 120*60

تولید تخصصی و انبوه سنگ در ابعاد 120*60 و سایر ابعاد با ضخامت های متنوع مورد نیاز شما

از سنگ های مرمریت گندمک شیراز و مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان

با فراوری صیقل, سابیده, تیشه ماشینی, تیشه دستی, بوشهمر, بوش همر, سندپلاست, سندبلاست, بادبر, مالون

تولید تخصصی سنگ در ابعاد 120*60
Five Tan Stone Factory